Quả ổi: Giấc mơ và ý nghĩa, số may mắn trong trò chơi bingo